De Romein

Ondersteuning van aannemers in de leidingbouw

Wij ondersteunen aannemers die actief zijn in de ondergrondse leidingbouw, in de aanleg van water- en gasleidingen. Hiervoor verrichten wij alle voorkomende grond-, weg- en waterbouwkundige werken die nodig zijn in de voorbereiding, uitvoering en afronding van de leidingbouw. Denk hierbij aan:

  • CAD- en constructietekeningen maken
  • voorbereidingen werkstrook
  • teelaarde afgraven en in depot zetten
  • constructieweg en -bruggen aanleggen
  • uitrijden van de buizen
  • sleuven graven
  • aanvullen
  • teelaarde terugzetten
  • cultuurtechnisch opleveren

GPS-gestuurd werken

Voor optimale nauwkeurigheid verrichten wij onze grondwerken GPS-gestuurd. Op basis van digitale CAD-tekeningen in combinatie met GPS locatiebepaling kunnen wij onze grondwerken verrichten met ongekende nauwkeurigheid. Wij zetten de nieuwste digitale technologieën in voor maximale efficiency voor onze klanten.

Gerelateerde Projecten

DN 1200 Val de Saône

De leiding loopt grotendeels parallel aan de Saône en begint ten zuiden van Djion. Het project Val de Saône maakt deel uit van het tien jaren plan van de GTR…

Meer informatie

Grondwerk voor aanleg nieuwe gasleiding Eugal

Over gaspijpleiding Eugal Eugal loopt over een tracé van bijna 500 kilometer van de Oostzee via Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg naar het zuiden van Saksen en vandaar over de grens naar Tsjechië. De aanleg is verdeeld in 14 loten waarvan de constructie per twee stuks is…

Meer informatie

Aanbouwdelen

Onze kranen zijn uitgerust met speciale tools om direct de sleuf met de juiste diepte en de gewenste afmetingen te graven. En zijn de benodigde aanbouwdelen niet op de markt beschikbaar, dan ontwikkelt en bouwt onze afdeling Support deze in eigen werkplaats.

Leidingbouw